Nowe wyniki próbek z Odry. “Stan rzeki się poprawia”

Posted on

Badania w woj. dolnośląskim rozpoczęto 28 lipca. Obecnie przeprowadzane są na całej Odrze, w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim.

Wysokie zasolenie wody

Codziennie wykonywany jest stały zakres badań, w tym: pH, przewodność oraz natlenienie wody. Od 11 sierpnia codziennie badane jest także stężenie rtęci w wodzie we wszystkich województwach. 

 

ZOBACZ: Anna Moskwa: Nie wskazano obecności pestycydów w żadnym z badanych gatunków ryb

 

Jak napisano w środowym raporcie GIOŚ, po wcześniejszym wystąpieniu zjawiska natlenienia, zawartość tlenu w wodzie się obniża. W większości stałych punktów poboru próbek, stan natlenienia jest dopuszczalny. Przekroczony jest w obecnie 25 proc. punktów, głównie w rejonie Odry Zachodniej, m.in. na Kanale Gliwickim, Kłodnicy.

 

Od początku badań notowano natomiast wysokie zasolenie i nadal się ono utrzymuje. Najwyższe, przekraczające nawet sześciokrotnie dotychczasowe wskaźniki, występuje na Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim. Natomiast w pozostałych rejonach wskaźniki zasolenia są przekroczone dwukrotnie.

“Parametry niewiele odbiegają od normy”

Według danych, wartości pH wody w Odrze się ustabilizowały – “parametry niewiele odbiegają od normy”. Na dolnym i środkowym odcinku Odry notowane są niski stany wody, związane ze zjawiskiem suszy hydrologicznej, co wpływa niekorzystnie na tempo procesów związanych z naturalnym oczyszczaniem się rzeki.

 

Z uwagi na wysokie temperatury powietrza, temperatura wody w rzece ma średnio 25-27 stopni. Odra była badana pod kątem obecności glonów, ale nie stwierdzono, że ich występowanie jest większe niż w ubiegłych latach.

 

“Nadal prowadzony jest stały monitoring, jednak konieczne jest rozszerzenie zakresu badań, by wyjaśnić co było przyczyną masowego śnięcia ryb w Odrze” – wyjaśniano w raporcie.

“Rtęć nie była przyczyną śnięcia ryb”

Jeśli chodzi o rtęć, badający podkreślili, że badanie na jej obecność w rybach ma rozstrzygający wpływ na organizmy żywe. 

 

Państwowy Instytut Weterynarii wykluczył rtęć jako przyczynę śnięcia ryb w Odrze. Rtęci nie stwierdzono w woj. dolnośląskim i lubuskim i zachodniopomorskim. Podwyższone wartości rtęci wystąpiły tymczasem w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku.

 

“Spowodowane jest to osadzaniem się metali ciężkich na dnie, co jest typowe dla terenów przemysłowych” – tłumaczą twórcy raportu.

Próbki wysłano do zagranicznych laboratoriów

“Rtęć, tak jak inne metale ciężkie, jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych. Po wzruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości, wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbach badawczych” – wyjaśniono.

 

ZOBACZ: Konferencja prasowa ws. zanieczyszczenia Odry. “Działa zespół śledczy; przesłuchano 228 świadków”

 

Dodano, że dlatego badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i standardowo robione w cyklach rocznych. W przypadku stwierdzenia występowania rtęci, służby środowiskowe prowadzą monitoring i analizę wyników badań pod kątem bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

 

GIOŚ poinformował także, że powołany został specjalny zespół ekspertów ds. skażenia Odry. Specjaliści zdecydowali, by oprócz badań w polskich instytutach, próbki zostały wysłane również do zagranicznych laboratoriów. W poniedziałek próbki, w asyście policji, zostały przekazane stronie czeskiej, a wczoraj wysłano je do Holandii i Wielkiej Brytanii.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…

jsd/bas/polsatnews.pl

Czytaj więcej

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Facebook Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services